The house number tells the happiness or misery of the residents.

Author:


เล ขที่บ้านชี้ชะตาสุขหรือทุ กข์ แม่ นม าก

วันนี้เรามาแนะนำตำราโบราณ ว่าด้วยเรื่ อ งของ โหราศาสตร์ มาดูเคล็ดลับเกี่ยวกับบ้านที่เรา อาศัยอยู่กันทุกวันนี้เล ขที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ ความเป็นอยู่ของคนในบ้าน เล ขที่ไหนอยู่แล้วจ น และ บ้านเล ขที่ไหนอยู่แล้วร ว ย จะเป็นเล ขอะไรตามมาดูกันเ ล ย

การคิดเลขบ้านตัวอย่ าง เช่น ถ้าเล ขที่บ้านของคุณ คือ 123/45 ก็ต้องคำนวณ 1+2+3+4+5 = 15 และนำมาบวก 1 + 5 = 6 ผลลัพธ์สุดท้ายของ บ้าน คุณก็คือ เล ข 6 นั่นเองส่วนความหมาย ของแต่ละเล ข จะเป็นอย่ าง ไรมาดูกันเ ล ยค่ะ

บวกแล้วเท่ากับเล ข 1

บ้านหลังนี้มี ความมั่นคง ความเจริญ บ้านนี้อยู่แล้วจะมีชื่อเสีຍง เป็นที่รู้จักมากขึ้น เจ้าของบ้าน จะก้าวหน้ า ใน ด้านการง า น เป็นที่รู้จักในแวด วง สังค ม เป็นที่พึ่งให้กับ คนรอบข้างมีบริวาร แต่ต้องเหนื่ อ ย กับปัญห า ของ คนใกล้ชิดตลอด ภาระค่าใช้จ่าย ในบ้านค่อนข้างสูง บ้านหลังนี้ไม่ควร ให้ หลอดไฟดั บ หากไฟเสี ย เปิดไม่ติด ควรเร่งรีบเปลี่ยน ให้มีความสว่างไสว เพราะแสงไฟจะทำให้ ฮวงจุ้ยของบ้านดีเริ่ดน่าอยู่

แนะนำการเสริม ด ว ง

ควรทำบ้าน ให้สว่าง อย่ า ปล่อยให้มืด เพื่อเป็นการเสริมอิทธิพลของ ดาวอาทิตย์ ส่งผลให้หน้ า ที่ การง า นเจริญรุ่งเรือง อย่ าง ต่อเนื่อง หากคุณชอบใจ ขอให้เป็นดั่ง คำทำนายอย่ า ลืมแ ช ร์เก็บไว้สาธุ ขอให้เป็นจริงด้วยเถิด

บวกแล้วเท่ากับเล ข 2

เจ้าของบ้าน เป็นคนใจดี และ มักชอบช่วยเหลือผู้อื่น บ้านนี้อยู่แล้ว มีเสน่ห์ เมตตามหานิยม จะอยู่ไม่ติดที่หรือมีการปรับเปลี่ยน จัดบ้านอยู่บ่อย มีการหมุนเวียน ของเงินทองอย่ าง ต่อเนื่อง เหมาะกับการเปิดทำเล ค้าขาย ด้านการง า น ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการติดต่อเจรจา หรือ ต้องเข้าไปช่วยเหลือง า นของผู้อื่น อยู่บ่อยครั้ง แนะนำควรดูแลเ รื่ อ งน้ำอย่ า ให้น้ำรั่วไหล เพราะนั้นหมายถึง การรั่วไหลของ เงินทอง เป็นเหตุให้คุณ สิ้ น เปลืองและ เป็นหนี้สินได้
ควรหาน้ำพุ หรือรูปภาพน้ำมาประดับ ตกแต่งในบ้าน เพื่อเสริมอิทธิพล ของ ดาวจันทร์ ส่งผลให้การ เงินคล่องตัว มีโชคลาภมากขึ้น

บวกแล้วเท่ากับเล ข 3

เจ้าของบ้านนี้ จะมีความขยันขัน แ ข็ ง แต่มักใจร้อน ไม่ค่อยคิด รอบคอบ อยู่แล้วมีแต่จะประสบชัยชนะ แต่อาจมีปัญหา หรือมีการขัดแ ย้ ง อยู่บ่อย มีคนเข้านอก ออกใน เพราะบ้านหลังนี้จะเปิดรับญาติ สนิทมิตรสหาย อยู่ตลอด ข้าวของใช้มักชำรุ ด แต กหั ก เสี ย หายได้ง่าย แนะนำควรหา ต้นไม้ที่มีหนาม เช่น เฟื่องฟ้า โป๊ยเซียนมาปลูกจะช่วยลด ความวุ่ น ว าย

แนะนำการเสริม ด ว ง

ควรทาสีบ้าน หรือหาของตกแต่ง ที่เป็นสีชมพู เพื่อเสริมอิทธิพลของ ดาวอังคาร ส่งผลให้ความสัมพันธ์ ในครอบครัวราบรื่นขึ้น

บวกแล้วเท่ากับเล ข 4

บ้านนี้อยู่ กิจการดี ทำมาค้าขึ้น เจ้าของบ้าน จะเป็นคนพูดคุย เจรจายิ้มง่าย น่าคบ หามีมนุษยสัมพันธ์ ดีเยี่ยม เป็นที่รู้จักของใครต่อใคร และ ที่บ้านจะเป็นศูนย์กลาง ของเพื่อนบ้านค่อนข้าง อึกทึกเสีຍงดัง เหมาะกับการที่จะ เปิดร้านค้าขาย บ้านหลังนี้ มักไม่ ข าดเสีຍงเพลง หรือต้องเปิดโทรทัศน์ไว้ตลอด แนะนำ ควรปลูกต้นไม้ ใบเขียว ไว้จะเป็น การเสริมฮวงจุ้ย ของบ้านได้อย่ าง ดี

แนะนำการเสริมด ว ง

ควรปลูกต้นไม้ ไว้ในบ้าน ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ ก็ขอให้มีไว้สักหน่อยเพื่อเป็นการเสริมด ว ง การค้าขาย ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ถ้าหากตรงว่าดีแก่คุณ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายนี้ อย่ า ลืมแ ช ร์เก็บไว้ขอให้เป็นจริง เถิด สาธุ

บวกแล้วเท่ากับเล ข 5

บ้านนี้อยู่แล้ว มีแต่คำว่าร ว ยบ้านนี้จะ สงบเงียบ เหมาะกับการพักผ่อน มีความเป็นส่วนตัว เจ้าของบ้าน มักมีมุมสงบส่วนตัวไว้อ่ า นหนังสือ หรือพักผ่อน เป็นบ้านที่มีบรรย า กาศ ของความเป็นธรรมชาติ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้การดูแลอย่ าง ดี ควรจัดให้เรียบร้อย ไม่ควรวางของเกะกะหรือถังขยะหน้ า บ้านจะทำให้การเงิน ไม่หมุนเวียน การง า นไม่ก้าวหน้ าและ อาจมีปัญหาสุขภาพ หิ้งพระ หรือห้องพระควรจัดให้ สะอาดเรียบร้อย

แนะนำการเสริม ด ว ง

แนะนำอยู่บ้านนี้ ควรทำบุญ เกี่ยวกับ การศึกษาบ่อย อานิสงส์จะส่งผล ให้ร ว ยแล้วร ว ยอีก

บวกแล้วเท่ากับเล ข 6

บ้านนี้อยู่แล้ว ค้าขายร่ำร ว ย มีเงินถุงเงิน ถังบ้าน หลังนี้มีบรรย า กาศ แห่งความสุข และ มีความสะอาดเรียบร้อย อย่ างดี เครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม การตกแต่งบ้าน เน้นความสวยงาม เป็นหลัก หากเปิดร้านค้าก็จะได้รับการตอบรับอย่ างดี คนที่อยู่บ้านนี้ ไม่เหมาะกับการทำง า นราชการเท่าไหร่นัก และ ควรตกแต่งห้องนอน ให้สะอาดจะ ช่วยเสริมด้านความรัก ให้มั่นคงยั่งยืน ส่วนภายนอกบ้าน หากมีอ่างบัว ที่มีปลา และ น้ำในอ่างต้องใสแจ๋ว ก็จะนำความมั่งคั่ง ในเ รื่ อ งการเงินมาให้ด้วย

แนะนำการเสริมด ว ง

แนะนำควรหาปลูก ดอกไม้สวยงาม ไว้ในบริเวณบ้าน เช่น กุหลาบจันทร์ กระจ่างฟ้า กล้วยไม้ จะช่วยเสริมด ว งให้ทำ การค้าราบรื่น มีแต่คน อย ากจะเข้ามาอุดหนุน

บวกแล้วเท่ากับเล ข 7

บ้านอยู่แล้ว จะร ว ยมากหากอดทน หากบ้านของคุณต กเลขนี้คงต้องทำใจ กับการเก็บกวาด และความไม่เป็นระเบียบ ของคนในบ้าน เงินทองไม่ค่อยหมุนเวียน เท่าไหร่นัก รวมถึงสุขภาพของคุณ อาจมีการเจ็ບป่ว ยอยู่บ่อย แต่ข้อดีของบ้านหลังนี้ คือความเงียบ เป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีใคร เข้ามายุ่งวุ่นวาย หากมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง จะส่งผลให้ได้รับโ ช คล าภ อยู่บ่อย ส่วนเ รื่ อ งของฮวงจุ้ย หากมีน้ำนอ งเฉอะแฉะ ก็ควรถม หรือปิดร่องน้ำนั้น จะช่วยให้ครอบครัว มีสุข และ เงินทอง สะพัดมือมากขึ้น

แนะนำการเสริม ด ว ง

แนะนำควรหมั่นทำบ้าน ให้ใหม่ และ สะอาดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยลดอิทธิพลของ ดาวเส า ร์ ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จ ได้เร็วขึ้น

บวกแล้วเท่ากับเล ข 8

บ้านนี้อยู่แล้ว มีแต่ร ว ยบ้านหลังนี้ส่ง ผลดีในเ รื่ อ งโ ช ค ล าภ และ การสะพัดของเงิน เรียกว่า ดีเยี่ยม คนในบ้าน จะเฮฮาปาร์ตี้ กันอยู่บ่อย จุดดีของ บ้านนี้ หากคุณด ว งดี เรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใด ก็มักจะสมปราถนา รวมถึงการได้ โช ค ล าภก้อนใหญ่ แต่หากวันใด ที่คุณด ว ง ต ก ก็มักจะมีปัญหาเข้ามาให้ได้กลุ้มใจ รวมถึงปัญหา ด้านความรัก ที่อาจมีเ รื่ อ งรักซ้อนทำให้เกิดความทุกข์ เ ศ ร้ าเสีຍใ จ ผู้อยู่อาศัย ควรมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทางบ้าง

แนะนำการเสริมด ว ง

แนะนำควรหมั่นไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง และ อุทิศส่วนกุศล ไปให้ท่าน ผลบุญ จะส่งผลให้คุณ อยู่อาศัยนี้บ้านนี้อย่ าง มีความสุขและ รุ่งเรือง ของให้เป็นจริงเถิด ถ้าหากว่าดี แก่ตัวคุณก็ขอให้เป็นดั่ง คำทำนายนี้อย่ า ลืมแ ช ร์เก็บไว้ด้วยสาธุ ขอให้เป็นจริงเถิด

บวกแล้วเท่ากับเล ข 9

บ้านนี้อยู่แล้วหน้ า ที่การง า นเจริญก้าวหน้ า แบบก้าวกระโ ด ด มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้การคุ้มครอง คนในบ้าน ยิ่งหากมีการสวดมนต์เป็นประจำ จะทำให้คนที่อยู่ในบ้าน มีความสุข แม้จะทำการสิ่งใด ก็จะได้รับความสำเร็จมี โ ช ค ล าภ อยู่บ่อย ในด้านการง า น