Car registration numbers must be prohibited for the prosperity of life.

Author:

เกิดวันไหนต้องรู้ เลขทะเบียนรถต้อง ห้ าม เพื่อศิริมงคลแก่ชีวิต

นักโหราศาสตร์หลายท่านถือว่าเลขทะเบียนรถนั้นมีอำนาจและอิทธิพลในเรื่องโชคชะตาของเจ้าของยานพาหนะโดยตรงและด้วยความเชื่อนั้นเองที่ทำให้เจ้าของรถหลายคนพยายามเส่ะแสวงหาเลขทะเบียนรถเพื่อเป็นศิริมงคลเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และในวันนี้เราจึงได้รวบรวมเลขทะเบียนรถต้องห้ามตาม7วันเกิดมาฝากกัน

อาจารย์นิติกฤตย์กิตติศรีวรนันท์’ซึ่งอาจารย์ได้อธิบายสร้างความเข้าใจถึงโครงสร้างของศาสตร์แต่ละประเภทไว้ทั้งยังได้นำตัวเลขประเภทต่างที่ควรใช้และควรหลีกเลี่ยงมาบอกกันเลขร้ายตามหลักโหราศาสตร์ตำราส่วนใหญ่ทั้งเลขศาสตร์แลโหราศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าเลข370เป็นเลขที่ร้ายเลข3จะหมายถึงการทะเลาะเบาะแว้งเลข7คือความทุกข์ยากเลข0คืออุบัติเหตุและความสูญเสียต่างมาก
1=อำนาจบารมีความเป็นผู้นำ

9=ความก้าวหน้า

8=ทำมาค้าขายดีร่ำรวย(คนจีนชอบมาก)ในบางตำรามองว่าเลข8เป็นเลขที่ร้ า ยเช่นเดียวกันเพราะหมายถึงราหูแต่ก็นับว่ามีความร้ายแรงน้อยกว่าเลข370แต่บางตำรากลับเชื่อว่า เลข 8 เป็นเลขแห่งความร่ำຣวยเป็นเลขที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศโดยให้นิย ามว่าดาวราหูหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ผู้มั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยอำนาจและทรัพย์สินเลขทะเบียนที่ดี ควรจะอยู่ในกฎเหล่านี้คือ

1.เลขทุกตัวบวกรวมกันแล้วได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปยิ่งได้เล ข 9 ถือว่าดีมากเช่น 2223 รวมกัน=9เลขคู่หน้าและคู่หลังบวกรวมกันได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปถ้าได้9ถือว่าดีมาก เช่น 8127 คู่แรก8+1=9 คู่หลัง2+7=9 ถือว่าก้าวหน้าก้าวหลังเจริญดี

2.ตัวเลขตัวแรกบวกตัวสุดท้ายได้5ขึ้นไปถ้าได้ 9 ถือว่าดีมากเช่น 8181 ถือว่าเป็นเลขที่ดีมากเพราะเข้าข่าย 2ประเด็นคือได้ 9ทุกทิศทางถือว่าก้าวหน้าก้าวหลังเจริญดี

3.เลขทุกตัวต้องรวมกันแล้วไม่ได้13เพราะถือเป็นเลขมรณะเช่น 9400เลขคู่หน้าและคู่หลังรวมกันไม่ควรเป็นเลข 13 เพราะถือว่ามรณะเช่น 9476 คือ 9+4=13 และ 7+6=13ถือว่ามรณะทั้งไปหน้าและกลับหลัง

4.เลขตัวแรกและตัวสุดท้ายรวมกันไม่ควรเป็น13เพราะถือว่ามรณะเช่น4419คือ4+9=13 มรณะตัวเลขทั้งหมดไม่ควรถูกคร่อมด้วยเลข 1เพราะเป รียบเหมือนเป็นโลง ศ เช่น1771หรือ 1001 หรือ 1641 เป็นต้น
5.ตัวเลขคู่กันไม่ควรเป็นเลข1ทั้งคู่เพราะเปรียบเป็นโลงศ พ เช่น 1178หรือ 4311

เกิดคนที่เกิดวันอาทิตย์ห้ามมีเลข6

คนที่เกิดวันจันทร์ห้ามมีเลข1

คนที่เกิดวันอังคารห้ามมีเลข2

คนที่เกิดวันพุธกลางวันหรือเวลา06.00-17.59น.ห้ามมีเลข3

คนที่เกิດวันพุธกลางคืนหรือเวลา18.00-05.59น.ห้ามมีเลข 5

คนที่เกิดวันพฤหัสบดีห้ามมีเลข7

คนที่เกิดวันศุกร์ห้ามมีเลข8

คนที่เกิดวันเสาร์ห้ามมีเลข4

ไม่เฉพาะกับเลขทะเบียนรถที่สำคัญเรื่องของพื้นดวงชะตาก็สำคัญฤกษ์ย ามการออกรถสีของรถก็ล้วนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะคนที่เกิดวันห้ามใช้สีรถอะไรมีดังนี้

คนที่เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้สีน้ำเงิน

คนที่เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้สีแดง

คนที่เกิดวันอังคารไม่ควรใช้สีขาวสีเหลือง

คนที่เกิดวันพุธกลางวันห้ามใช้สีชมพู

คนที่เกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้สีส้มสีแสด

คนที่เกิดวันพฤหัสห้ามใช้รถสีม่วง

คนที่เกิดวันศุกร์ห้ามใช้รถสีดำ,เทา,เขียว

คนที่เกิดวันเสาร์ห้ามใช้รถสีเขียวหัวเป็ด

ถึงแม้ว่าตัวเลขทุกตัวจะมีความหมายต่อชีวิตเราแต่อย่างไรก็ตามหากมีเลขทะเบียนสวยเป็นมงคลแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นยันต์กันภัยให้ผู้ขับขี่ได้เพราะสิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรมี คือ ต้องมีสติไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจรมีน้ำใจแก่เพื่อนร่วมใช้ท้องถนนน่าจะเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับตัวเองดีที่สุด

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าว